top of page
銀背鱂

銀背鱂

庫存單位: FH0035
HK$28.00價格

🦈銀背鱂 メダカ|日系🌾稻田魚之一

魚菜共生好伙伴🐟
為你種出靚蔬菜🌱
膽正命平好👨🏻‍🌾農夫

 

👇建議:
只要一盆乾淨水🚰
浮萍碗蓮造靚景🌈
足以養活稻田魚🐟
繁殖力仲好勁添🚀

飼養難度:🌟